Sprekers

Bevestigde sprekers


Hoogleraar Acute Ouderenzorg bij het Amsterdam UMC – AMC & Hogeschool van Amsterdam, Voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Met haar onderzoeksgroep kijkt ze naar manieren om de samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, huisarts, wijkverpleegkundige, verpleeghuis en ziekenhuis beter te organiseren.

Lees verder

Dat kan zijn door ziekenhuisopname te voorkomen door preventieve zorg in de huisartsenpraktijk te bieden, en door ziekenhuiszorg naar de buurt te verplaatsen met een Buurtziekenhuis of betere begeleiding te bieden tijdens en na ziekenhuisopname. Continu staat de vraag centraal of zorg meerwaarde biedt voor de oudere, betere samenwerking stimuleert en doelmatig is.
(bron: www.uva.nl)

Geriater in het Dijklander Ziekenhuis, voorheen specialist ouderengeneeskunde.

De Semi Acute Unit Geriatrie (SAUG); een speciale afdeling voor ouderen met acute problemen zonder levensgevaar. Snelle diagnostiek met een uitgebreid geriatrisch assessment, uitgevoerd op 1 dag.

Lees verder

De intensievere zorg voor 70-plussers op de SEH leidt tot veel (onnodige) onderzoeken, lange ligduur, overleg tussen vakgroepen onder wiens verantwoordelijkheid de patiënt valt en onnodige opname in het ziekenhuis met verkeerde bed problematiek omdat doorplaatsing stagneert. 
Tijdens de presentatie zal ik ingaan op de Semi Acute Unit Geriatrie. Snelle algehele diagnostiek met een uitgebreid geriatrische assessment, uitgevoerd op 1 dag en snel ingepland binnen 1 tot 2 dagen. Inclusief een MDO tussen de geriater, de verpleegkundige, de huisarts en het coördinatiepunt/transferverpleegkundige.

Promovenda Eerstelijnsgeneeskunde RadboudUMC

Het SPREAD+ crisis project (RadboudUMC/UKON en Amsterdam UMC). Een onderzoek naar hoe crisissituaties bij mensen met dementie ontstaan en hoe die situaties voorkomen kunnen worden, zowel thuis als in het verpleeghuis.

Specialist Ouderengeneeskunde Viva! Zorggroep, opleider, WZD-functionaris, adviseur gezondheidsrechtelijke zaken

WZD in de eerste lijn; hoe kan je toch beginnen als niet ‘alles’ geregeld is?